การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : การสานผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

ภายใต้โครงฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ