การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 29 โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ดำเนินการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565 เพื่อเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนไทยที่มีทักษะฝีมือเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ ระดับอาเซียน ระดับเอเชีย ไปสู่ระดับประเทศ โดยได้รับเกียรติจากนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ ทั้งนี้นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี กล่าวว่าการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการตามนโยบายของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งเน้นให้เยาวชนและแรงงานมีการพัฒนาทักษะฝีมือให้สูงขึ้น สร้างโอกาสให้กับตนเอง สร้างโอกาสในการทำงานและมีรายได้ที่มั่นคง รวมไปถึงสร้างการยอมรับและยกย่องของในศักยภาพของแรงงานไทยทั้งในและต่างประเทศ โดยการจัดแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 จำนวน 25 สาขา มีผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 581 คน ประกอบด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา จำนวน 7 สาขา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น จำนวน 4 สาขา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี จำนวน 10 สาขา และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี จำนวน 4 สาขา โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรง 7 อุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันจำนวน 10 สาขา รวมผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 200 คน ได้แก่ สาขาก่ออิฐ สาขาปูกระเบื้อง สาขาไม้เครื่องเรือน สาขาต่อประกอบมุมไม้ สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี สาขาซ่อมสีรถยนต์ สาขาเทคโนโลยียานยนต์ สาขา มาตรวิทยาด้านมิติ (ประเภททีม) สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) สาขา เครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) โดย ผู้ชนะการแข่งขันเงินรางวัลการแข่งขัน ประเภททีมเยาวชน จะได้รับเงินรางวัลการแข่งขัน เหรียญทอง จำนวน 20,000 บาท เหรียญเงิน จำนวน 12,000 บาท เหรียญทองแดง จำนวน 6,000 บาท ประเภทเยาวชน จะได้รับเงินรางวัลการแข่งขัน เหรียญทอง จำนวน 10,000 บาท เหรียญเงิน จำนวน 6,000 บาท เหรียญทองแดง จำนวน 3,000 บาท และเยาวชนที่ผ่านการแข่งขันฝีมือแรงงาน ระดับภาค จะมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติ เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไปร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับอาเซียนและการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับนานาชาติต่อไป