การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : ฝึกเตรียมเข้าทำงาน อีกหนึ่งภารกิจจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงาน

รายละเอียดวีดีทัศน์ :