การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : รายการ Top Talk DSD Ep. 4 "Upskill Reskill Newskill สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ ทุกช่วงวัย"

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

รายการ Top Talk DSD Ep. 4 "Upskill Reskill Newskill สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ ทุกช่วงวัย"
??โดย นายสมชาติ สุภารี
ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ