การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลฯ การแข่งขัน 2021 Arc Cup International Welding Remote Competition

รายละเอียดวีดีทัศน์ :