การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : การรับรองความรู้ความสามารถตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

การรับรองความรู้ความสามารถตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

โดย สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน

โทร. 0 2245 1703

www.dsd.go.th/oloc
www.facebook.com/oloc.dsd1/