ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือที่ 6 การขอใบอนุญาต (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน).docx 35 KB .docx 2078
คู่มือที่ 7 การต่อใบอนุญาต (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน).docx 35 KB .docx 2120
คู่มือที่ 8 การออกใบแทน (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน).docx 35 KB .docx 2113
คู่มือที่ 9 มาตรฐานฯผู้ประกอบอาชีพ.docx 37 KB .docx 2339
คู่มือที่ 10 การขออนุญาตเทดสอบมาตรฐานแห่งชาติ.docx 35 KB .docx 2126
คู่มือที่ 11 การขอมีสมุดประจำตัว (ปรับปรุง).docx 41 KB .docx 1895
คู่มือที่ 12 หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (ปรับปรุง).docx 42 KB .docx 2134
คู่มือที่ 13 การขอใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.DOC 39 KB .DOC 2072
คู่มือที่ 14 การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน (ปรับปรุง).docx 42 KB .docx 2066
คู่มือที่ 15 การขอใบแทนผู้ประเมิน (ปรับปรุง).docx 39 KB .docx 1866
คู่มือที่ 16 รับรององค์กรอาชีพ (ปรับปรุง).docx 40 KB .docx 2103
คู่มือที่ 17 การขอรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา 26... 42 KB .DOC 1917
คู่มือที่ 18 ขอใบแทนศูนย์ประเมิน (ปรับปรุง).docx 40 KB .docx 1828
คู่มือที่ 19 ขอใช้เครื่องหมายจ้างงาน (ปรับปรุง.docx 42 KB .docx 1841
คู่มือที่ 20 คนครัวบนเรือ.docx 38 KB .docx 2039
คู่มือที่ 21 การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ.docx 42 KB .docx 1917
คู่มือที่ 22 เงินอุดหนุนผู้ผ่านการทดสอบ 100 คน.docx 37 KB .docx 2034
คู่มือที่ 23 เงินอุดหนุนกรมส่งไปทดสอบ.docx 37 KB .docx 2013
คู่มือที่ 24 เงินอุดหนุนส่งเงินสมทบเข้ากองทุน.docx 36 KB .docx 2065
คู่มือที่ 25 เงินอุดหนุนผู้ประกอบกิจการเกินกว่าร้อยละ 70.docx 36 KB .docx 1992
คู่มือที่ 26 เงินอุดหนุนมาตรฐานฝีมือแรงงานของตน.docx 37 KB .docx 2063
คู่มือที่ 27 เงินอุดหนุนตามมาตรฐานฝีมือ.docx 37 KB .docx 2021
คู่มือที่ 28 เงินอุดหนุนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี.docx 38 KB .docx 2007
คู่มือที่ 29 เงินอุดหนุนส่งค่าทดสอบเข้ากองทุน.docx 36 KB .docx 1985
คู่มือที่ 30 เงินอุดหนุนจศูนย์ประเมินที่ส่งค่าธรรมเนียมเข้ากองทุน.docx 36 KB .docx 1981
คู่มือที่ 1 หลักสูตร (กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมเองหรือจ้างจัดฝึกอบรม).... 42 KB .docx 2027
คู่มือที่ 2 การให้ความเห็นชอบ (กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง).docx 39 KB .docx 1821
คู่มือที่ 3 หลักสูตร (กรณีส่งลูกจ้างไปรับการฝึกภายนอก).docx 39 KB .docx 2008
คู่มือที่ 4 จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน.docx 37 KB .docx 2031
คู่มือที่ 5 รายการเครื่องมือเครื่องจักรศูนย์ฝีกอบรม.docx 36 KB .docx 1808