ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
Images_cover.jpg 188 KB .jpg 4409
คำนำคู่มือประชาชน.doc 23 KB .doc 4950
สารบัญรวม 19 คู่มือ.doc 27 KB .doc 4620
คู่มือที่ 1 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ฝึกเองหรือจัดจ้างฝึก.doc 115 KB .doc 4861
คู่มือที่ 2 การให้ความเห็นชอบการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ฝึกเอง.doc 101 KB .doc 4456
คู่มือที่ 3 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ลูกจ้างไปฝึกภายนอก.doc 96 KB .doc 4594
คู่มือที่ 4 การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน.doc 92 KB .doc 4334
คู่มือที่ 5 การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักร.doc 86 KB .doc 4336
คู่มือที่ 6 การขอใบอนุญาตสถานทดสอยฝีมือคนหางาน.doc 79 KB .doc 4314
คู่มือที่ 7 การต่อใบอนุญาตสถานทดสอบ.doc 80 KB .doc 4313
คู่มือที่ 8 การออกใบแทนใบอนุญาต.doc 81 KB .doc 4598
คู่มือที่ 9 การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ.doc 90 KB .doc 4591
คู่มือที่ 10 การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงา... 83 KB .doc 4257
คู่มือที่ 11 การขอมีสมุดประจำตัว.pdf 136 KB .pdf 4286
คู่มือที่ 12 หนังสือรับรองความรู้ความสามาร.pdf 142 KB .pdf 4946
คู่มือที่ 13 ใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความ.pdf 133 KB .pdf 4399
คู่มือที่ 14 การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิ.pdf 142 KB .pdf 4712
คู่มือที่ 15 การขอใบแทนผู้ประเมิน (ปรับปรุง).pdf 132 KB .pdf 4276
คู่มือที่ 16 รับรององค์กรอาชีพ.pdf 135 KB .pdf 4287
คู่มือที่ 17 ขอเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความ.pdf 136 KB .pdf 5165
คู่มือที่ 18 ขอใบแทนศูนย์ประเมิน.pdf 133 KB .pdf 4324
คู่มือที่ 19 ขอใช้เครื่องหมายจ้างงาน.pdf 135 KB .pdf 4360