ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือที่ 11 การขอมีสมุดประจำตัวฯ.docx 35 KB .docx 4887
คู่มือที่11_optimized.jpg 330 KB .jpg 4729
คู่มือที่ 12 การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.docx 36 KB .docx 5616
คู่มือที่12_optimized.jpg 347 KB .jpg 4758
คู่มือที่ 13 การขอใบแทนรับรองความรู้.docx 34 KB .docx 5462
คู่มือที่13_optimized.jpg 316 KB .jpg 5045
คู่มือที่ 14 การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน.docx 35 KB .docx 5545
คู่มือที่14_optimized.jpg 331 KB .jpg 4565
คู่มือที่ 25เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนเกินกว่าร้อยละ 70.docx 34 KB .docx 5189
คู่มือที่25_optimized.jpg 370 KB .jpg 4770
คู่มือที่ 1 หลักสูตรจ้างจัด.docx 40 KB .docx 5326
คู่มือที่1_optimized.jpg 441 KB .jpg 4710
คู่มือที่ 2 หลักสูตรดำเนินการฝึกเอง.docx 37 KB .docx 5220
คู่มือที่2_optimized.jpg 374 KB .jpg 4601
คู่มือที่ 3 หลักสูตรส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก.docx 37 KB .docx 5071
คู่มือที่3_optimized.jpg 390 KB .jpg 6166
คู่มือที่ 9 การขอรับรองฯผู้ประกอบอาชีพ (N).docx 35 KB .docx 5586
คู่มือที่9_optimized.jpg 349 KB .jpg 4602
คู่มือที่ 10 การขออนุญาตและการต่อทดสอบฯแห่งชาติ.docx 34 KB .docx 4791
คู่มือที่ 10 การขออนุญาตและการต่อทดสอบฯแห่งชาติ.docx 34 KB .docx 4660