ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
01. ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ แผนป้องกันฯ ปี63.pdf 589 KB .pdf 6007
02. รายงานรอบ 12 เดือน แผนป้องกันการทุจริต ปี 63 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 100 KB .pdf 5218