การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศหลักเกณฑ์การขอคืนเงินประกันหอพัก ครั้งที่ 3

15 พ.ย. 2566

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2566

13 พ.ย. 2566

ประกาศหลักเกณฑ์การขอคืนเงินประกันหอพัก ครั้งที่ 2

26 ต.ค. 2566

ประกาศหลักเกณฑ์การขอคืนเงินประกันหอพัก

6 ต.ค. 2566

กิจกรรม พัฒนาบุคคลากรด้านโลจิสติกส์

6 ต.ค. 2566

AI ไม่ได้มาทำงานแทนคน แต่คนที่ใช้ AI จะได้ทำงานแทนคนอื่น

28 มิ.ย. 2566

ขอเชิญรับชมรายการ ถอดรหัสคอร์รัปชัน

13 มิ.ย. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย พัฒนานวัตกรรมโครงการชุดทำไข่ขาวอินทรีย์ผงอนามัย

10 ธ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เปิดฝึกอบรม หลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุภาพ 150 ชั่วโมง

10 ธ.ค. 2565