การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์(-) 30 ปกติ 20 เมษายน 2567 24 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เต็ม
2 การแปรรูปและการถนอมอาหาร(-) 30 ปกติ 22 เมษายน 2567 26 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เต็ม
3 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(-) 280 ปกติ 23 เมษายน 2567 7 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เต็ม
4 ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์(-) 280 ปกติ 23 เมษายน 2567 7 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เต็ม
5 การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย(-) 30 ออนไลน์ 13 พฤษภาคม 2567 17 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เต็ม
6 การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า(-) 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เต็ม