การแสดงผล

+
-

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก

8 มิ.ย. 2566

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือพื้นฐานการฝึก (ชุดเครื่อวมือทำมาหากิน) ตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค ๔.๐ (Gig Worker) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

รายระเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

ไฟล์แนบ :