การแสดงผล

+
-

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2566

21 เม.ย. 2566

ประกาศ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย

 

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

รายละเอียดตามเอกสารดาวโหลด ด้านล่าง

ไฟล์แนบ :