การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เปิดฝึกอบรม หลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุภาพ 150 ชั่วโมง

10 ธ.ค. 2565 15:20:51

...
...
...
...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เปิดฝึกอบรม หลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุภาพ 150 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการรับรองกรมสนับสนุนบริหารสุภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม – 30 ธันวาคม 2565 ฝึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นเวลา ( 25 วัน) ณ ห้องฝึกปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย