การแสดงผล

+
-

เชิญชวนทุกท่านเข้าใช้บริการ DSD Service

????กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เชิญชวนทุกท่านเข้าใช้บริการ DSD Service หนึ่งในของขวัญปีใหม่ 2565 จากใจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ????
?? คลิปวีดีโอแนะนำวิธีการใช้บริการรับDSD Service ผ่าน Line official
??กดตรงนี้??
??คลิป TikTok เพื่อการประชาสัมพันธ์การใช้บริการ DSD Service
??กดตรงนี้??