การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี นำส่งของรางวัลสำหรับออกรางวัลในการจัดกิจกรรมกาชาดกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2566

8 ธ.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเอกเป็นวิทยากรดำเนินการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

8 ธ.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

8 ธ.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมหสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการจัดอาหารด้านการอาหารโภชนาการบนเรือ

7 ธ.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา

7 ธ.ค. 2566

ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

6 ธ.ค. 2566

ร่วมการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 11/2566

6 ธ.ค. 2566

รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

1 ธ.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี "ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566”

24 พ.ย. 2566