การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.สระบุรี ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปี 66

24 พ.ย. 2565

สนพ.สระบุรี ขับเคลื่อนการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26

24 พ.ย. 2565

สนพ.สระบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรม

22 พ.ย. 2565

สนพ.สระบุรี ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

21 พ.ย. 2565

สนพ.สระบุรี ออกตรวจ ตาม พ.ร.บ. 2545

21 พ.ย. 2565

สนพ.สระบุรี ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพวิถีใหม่

21 พ.ย. 2565

การขยายระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียนป็นผู้ให้บริการของผู้ที่มีวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร จากสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ

8 พ.ย. 2565

สนพ.สระบุรี ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า

8 พ.ย. 2565

สนพ.สระบุรี รายงานงบทดลองประจำเดือน ต.ค. 65

7 พ.ย. 2565