การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งหมด(ลงราชกิจจานุเบกษา) ข้อมูล ณ 26 ก.ค. 2566.... 431 KB .pdf 286