การแสดงผล

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 26 26 พ.ค. 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
2 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 2 27 พ.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
3 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 27 พ.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
4 พนักงานนวดไทย 201 27 พ.ค. 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
5 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 1 28 พ.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
6 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 9007 28 พ.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
7 ช่างเชื่อมทิก 7 28 พ.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
8 ช่างเชื่อมทิก 2 30 พ.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
9 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 25 31 พ.ค. 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
10 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2 4 มิ.ย. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
11 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 8 7 มิ.ย. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
12 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 16 7 มิ.ย. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
13 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 9014 11 มิ.ย. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
14 ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า 9015 11 มิ.ย. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
15 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 9 14 มิ.ย. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
16 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 3 16 มิ.ย. 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
17 ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น 9017 16 มิ.ย. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
18 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 3 17 มิ.ย. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
19 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 2 20 มิ.ย. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
20 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 10 22 มิ.ย. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
21 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 23 มิ.ย. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
22 ช่างเชื่อมแม็ก 3 25 มิ.ย. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
23 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 27 มิ.ย. 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
24 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 4 2 ก.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร