ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือที่ 11 การขอมีสมุดประจำตัวฯ.docx 35 KB .docx 3095
คู่มือที่11_optimized.jpg 330 KB .jpg 2954
คู่มือที่ 12 การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.docx 36 KB .docx 3668
คู่มือที่12_optimized.jpg 347 KB .jpg 2988
คู่มือที่ 13 การขอใบแทนรับรองความรู้.docx 34 KB .docx 3558
คู่มือที่13_optimized.jpg 316 KB .jpg 3261
คู่มือที่ 14 การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน.docx 35 KB .docx 3602
คู่มือที่14_optimized.jpg 331 KB .jpg 2818
คู่มือที่ 25เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนเกินกว่าร้อยละ 70.docx 34 KB .docx 3276
คู่มือที่25_optimized.jpg 370 KB .jpg 3011
คู่มือที่ 1 หลักสูตรจ้างจัด.docx 40 KB .docx 3403
คู่มือที่1_optimized.jpg 441 KB .jpg 2930
คู่มือที่ 2 หลักสูตรดำเนินการฝึกเอง.docx 37 KB .docx 3416
คู่มือที่2_optimized.jpg 374 KB .jpg 2837
คู่มือที่ 3 หลักสูตรส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก.docx 37 KB .docx 3147
คู่มือที่3_optimized.jpg 390 KB .jpg 3736
คู่มือที่ 9 การขอรับรองฯผู้ประกอบอาชีพ (N).docx 35 KB .docx 3631
คู่มือที่9_optimized.jpg 349 KB .jpg 2850
คู่มือที่ 10 การขออนุญาตและการต่อทดสอบฯแห่งชาติ.docx 34 KB .docx 3005
คู่มือที่ 10 การขออนุญาตและการต่อทดสอบฯแห่งชาติ.docx 34 KB .docx 2858