ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือที่ 11 การขอมีสมุดประจำตัวฯ.docx 35 KB .docx 4566
คู่มือที่11_optimized.jpg 330 KB .jpg 4405
คู่มือที่ 12 การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.docx 36 KB .docx 5248
คู่มือที่12_optimized.jpg 347 KB .jpg 4437
คู่มือที่ 13 การขอใบแทนรับรองความรู้.docx 34 KB .docx 5105
คู่มือที่13_optimized.jpg 316 KB .jpg 4727
คู่มือที่ 14 การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน.docx 35 KB .docx 5177
คู่มือที่14_optimized.jpg 331 KB .jpg 4243
คู่มือที่ 25เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนเกินกว่าร้อยละ 70.docx 34 KB .docx 4829
คู่มือที่25_optimized.jpg 370 KB .jpg 4443
คู่มือที่ 1 หลักสูตรจ้างจัด.docx 40 KB .docx 4961
คู่มือที่1_optimized.jpg 441 KB .jpg 4387
คู่มือที่ 2 หลักสูตรดำเนินการฝึกเอง.docx 37 KB .docx 4903
คู่มือที่2_optimized.jpg 374 KB .jpg 4279
คู่มือที่ 3 หลักสูตรส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก.docx 37 KB .docx 4711
คู่มือที่3_optimized.jpg 390 KB .jpg 5740
คู่มือที่ 9 การขอรับรองฯผู้ประกอบอาชีพ (N).docx 35 KB .docx 5217
คู่มือที่9_optimized.jpg 349 KB .jpg 4274
คู่มือที่ 10 การขออนุญาตและการต่อทดสอบฯแห่งชาติ.docx 34 KB .docx 4472
คู่มือที่ 10 การขออนุญาตและการต่อทดสอบฯแห่งชาติ.docx 34 KB .docx 4336