การแสดงผล

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 14 7 ก.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
2 ช่างก่ออิฐ 1 7 ก.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
3 พนักงานผสมเครื่องดื่ม 1 7 ก.ค. 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
4 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 9 ก.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
5 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1 9 ก.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
6 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 20 11 ก.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
7 ช่างเชื่อมแม็ก 3 16 ก.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
8 ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร 9006 19 ก.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
9 ช่างเชื่อมแม็ก 1 19 ก.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
10 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD 3 31 ก.ค. 2565 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สมัคร
11 ผู้ประกอบอาหารไทย 11 4 ส.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
12 ช่างเชื่อมแม็ก 2 26 ส.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร