การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 26 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ระดับภาค

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 26 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ระดับภาค