การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : การติดตัังเครื่องรดน้ำระบบอัตโนมัติโดยใช้โซล่าเซลล์

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ จัดทำสื่อการฝึกออนไลน์ การติดตัังเครื่องรดน้ำระบบอัตโนมัติโดยใช้โซล่าเซลล์ เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนที่สนใจได้ศึกษาข้อมูลก่อนนำไปใช้งาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0 56802 701 กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน