การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : สัมภาษณ์ผู้ผ่านการประเมิน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ สหชัย 2

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

https://www.youtube.com/watch?v=oz-CsAcwarg