การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : สัมภาษณ์ผู้ผ่านการประเมิน ฯ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ คะนิ้ง

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

https://www.youtube.com/watch?v=C2qekZxUTIg