การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : ประสบการณ์และแรงบันดาลใจเชฟไทยในต่างแดน

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

ประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการทำงานเชฟไทยในยุโรปโดยคุณมนัสนันท์ ครูช