การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : สพร.นว. จัดรายการวิทยุ คลื่นความถี่ FM 93.25 “ เราอยู่ใกล้รับใช้คุณ” เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม  2560 นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบหมายให้นายสุภัทร นาคทอง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดรายการวิทยุ คลื่นความถี่ FM 93.25 “ เราอยู่ใกล้รับใช้คุณ” ประชาสัมพันธ์ บทบาท หน้าที่ และภารกิจ หัวข้อการส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานสำหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพ ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน มาตรา 26  ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ สวท.นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์