การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : พิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์