การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : แนะนำการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 1

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

แนะนำการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 1