การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : รับรองความรู้ความสามารถ

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

วีดีทัศน์ การรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557