การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : สารคดี เรื่อง ความอดทน

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

สารคดี เรื่อง ความอดทน 

ควอดทนของผู้เข้ารับการฝึก