การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : สาระคดีชีวิตอจริงเรื่อง เชื่อมั่น

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

สาระคดีชีวิตอจริงเรื่อง เชื่อมั่น ของผู้รับการฝึกของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์