การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
13 คู่มือ2.pdf 2104
14 คู่มือ1.pdf 986
15 คู่มือมาตาฐานการติดตั้งฉบับใหม่.rar 1557
16 ขั้นตอนการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลังวันที่ 31 มีนาคม 2559.pdf 6272
17 sita-St.สพภ๕.pptx 962
18 คู่มือระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 58.pdf 1957
19 websitedsd.pdf 959
20 website.pdf 774
21 knowledge_1384487530_Excel.rar 838