การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดฝึกอาชีพเสร็มให้แก่แรงงานนอกระบบ สาขาช่างเหล็กเสริมคอนกรีต และสาขาผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ

30 พ.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการที่ยังไม่ดำเนินการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบ (สท.2) ประจำปี พ.ศ. 2565

29 พ.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เปิดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Gig Worker) หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการปูกระเบื้องเคลือบ

25 พ.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดประเมินความรู้ความสามารถ (License) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

25 พ.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมกับ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สมาคมเสริมสร้างความเป็นเลิศวิชาชีพ บริษัท ดี.เอ็นเตอร์ไพรส์เทรนนิ่งเอ็กเซลเลนซ์ จำกัด จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

22 พ.ค. 2566

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ดาวน์โหลด-ใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD บนโทรศัพท์มือถือของคุณทั้งระบบ Android และ iOS ได้แล้ววันนี้

16 พ.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐ เข้าประสานการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Gig Worker) ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

16 พ.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

15 พ.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการประกอบขนมอบ

15 พ.ค. 2566