การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวน "ผู้ที่หนังสือรับรองความรู้ความสามารถหมดอายุเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ"

21 มิ.ย. 2567

สพร. 16 นครปฐม ร่วมการประชุมในการเดินทางมากำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวณหทัย ทิวไผ่งาม) และคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย)

20 มิ.ย. 2567

สพร. 16 นครปฐม ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

20 มิ.ย. 2567

สพร. 16 นครปฐม ร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3 (อสร.สัญจร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

20 มิ.ย. 2567

สพร. 16 นครปฐม ร่วมเป็นวิทยากรแนะแนวด้านอาชีพในโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2567

19 มิ.ย. 2567

สพร. 16 นครปฐม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) และการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงา

19 มิ.ย. 2567

เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการจัดดอกไม้

19 มิ.ย. 2567

สพร. 16 นครปฐม ร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3 (อสร.สัญจร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

18 มิ.ย. 2567

อสร.นครปฐม จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

18 มิ.ย. 2567