การแสดงผล

+
-

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุโครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการ มืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

11 ส.ค. 2566

...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุโครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ ณ หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมี ผู้แทนจากบริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างติดตั้งโรงเรือนเข้าชี้แจงรายละเอียดและสาธิตการทำงานของระบบต่าง ๆ