การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC สาขาการควบคุมหุ่นยนต์ลำเลียง AGV ให้กับบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม