การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : ep.1-64 สรุปมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ปี 2564

รายละเอียดวีดีทัศน์ :