การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณวัดโสภณาราม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก