การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: ภาพการรับมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการฝึก หลักสูตรครูนวดต้นแบบ และ การนวดแผนไทย ภายใต้โครงการจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559