การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนร่วมชมและให้กำลังใจแก่เยาชน ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค

29 ก.ค. 2565

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

28 ก.ค. 2565

ฝึกอาชีพเสริมหลักสูตร การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 30 ชั่วโมง โครงการ ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

19 ก.ค. 2565

ประกาศผลการรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ครั้งที่ 41/2565 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

19 ก.ค. 2565

ฝึกอบรมการฝึกอาชีพเสริม โครงการอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตร อาหารว่างเพื่อสุขภาพ

19 ก.ค. 2565

ยกระดับฝีมือหลักสูตร การทำขาเทียมใต้เข่าสำหรับผู้พิการที่มีตอขาซับซ้อน

17 ก.ค. 2565

ประกาศแล้ว! อัตราค่าจ้าง 16 สาขาอาชีพ อีก 3 เดือนใช้บังคับ

14 มิ.ย. 2565

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

3 มิ.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1 วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565

26 พ.ค. 2565