การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าฝึกอบรมการฝึกเตรียมเข้าทำงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หลักสูตร ผู้ประกอบอาหารไทย และหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก

9 เม.ย. 2567

รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 18 – 19, 25 – 26 พฤษภาคม 2567

5 เม.ย. 2567

เปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับจับชิ้นงาน พื้นฐาน (ฝึก2 - 5 พฤษภาคม 2567)

3 เม.ย. 2567

เปิดรับสมัครการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การทำเครื่องดื่มสำหรับร้านกาแฟ ระยะเวลาการฝึก 12 ชั่วโมง (ฝึก 29-30เม.ย.67)

3 เม.ย. 2567

ประกาศอัตราค่าแรงขั้นต่ำ ครั้งที่ 2/2567 มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป #กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน #กระทรวงแรงงาน

27 มี.ค. 2567

ร่วมโครงการ“ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ หัวหน้าสาวนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

25 มี.ค. 2567

ประกาศรับสมัคร นักเรียน ม.3 หรือ ม.6 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อเข้าฝึกอบรม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 67

25 มี.ค. 2567

ร่วมพิธีเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทาน ครั้งที่ 167 ร่วมกับจังหวัดตราด

17 มี.ค. 2567

นำใบไม้ออกจากป่า ลงบนผืนผ้า สร้างสรรค์งานศิลป์ เพิ่มมูลค่าผ้า อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ออกแบบสมัยใหม่ โดนใจตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน

15 มี.ค. 2567