การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายสุทธิเวช - ฟองดา

หลักสูตรที่จบ

ยกระดับฝีมือ สาขาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

เบอร์โทรศัพท์

0817462538

อีเมล์

-

ที่อยู๋

อ. เมื่อง จ.อุตรดิตถ์

ประวัติ

นายสิทธิเวช ฟองดา มีความสนใจในด้านช่าง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ และพอมีพื้นฐานอยู่บ้าง จึงได้เข้าร่วมฝึกยกระดับฝีมือ กับทางศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ในปี พ.ศ.2550 และได้เปิดร้าน รับซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ตู้เย็น ตู้แช่ พร้อมรับติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ในนาม ร้านฟูลเวฟ ให้บริการด้วยใจ เป็นกันเองกับลูกค้าจึงมีลูกค้าแวะเวียนมาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ

จบแล้วไปทำอะไร

อย่างเป็นเถ่าแก่ จีงเปิดกิจการเป็นของตนเอง

ประสบความสำเร็จอย่างไร

มีรายได้ เลี้ยงครอบครัวและร้านยังคงมีลูกค้ามาใช้บริการสม่ำเสมอ