การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เข้าร่วมประชุมหารือและประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม หลักสูตรการซ่อมและบำรุงรักษาอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน(โดรน)

24 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

22 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

22 พ.ย. 2565

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

31 ต.ค. 2565

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

20 ต.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนครประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่๒/๒๕๖๕

19 ก.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานสกลนคร อบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

19 ก.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนครฝึกอบรม เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์อย่างมืออาชีพให้กับช่างมืออาชีพ

15 ส.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/ 2565

4 ส.ค. 2565