การแสดงผล

+
-

กฏระเบียบ ข้อตกลง

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่.pdf 531 KB .pdf 912 ดาวน์โหลด
แต่งตั้งข้าราชการปฎิบัติหน้าที่.pdf 122 KB .pdf 601 ดาวน์โหลด
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้เข้าบ้านพักของราชการ.pdf 131 KB .pdf 776 ดาวน์โหลด
แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการ.pdf 204 KB .pdf 743 ดาวน์โหลด