การแสดงผล

+
-

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาบริการทำความสะอาด และจ้างเหมาบริการดูแลสนามหญ้าสวนหย่อมและต้นไม้ ประจำปี 2567

13 พ.ย. 2566

ไฟล์แนบ :ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ

ไฟล์แนบ :เงื่อนไขเพิ่มเติมจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

ไฟล์แนบ :เงื่อนไขเพิ่มเติมจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

ไฟล์แนบ :เงื่อนไขเพิ่มเติมจ้างเหมาบริการดูแลสนามหญ้าสวนหย่อมและต้นไม้