การแสดงผล

+
-

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย จ้างทำความสะอาดอาคาร และจ้างดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) รวม ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) --------------------------------------------------------------------

21 ก.ย. 2565

...

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย จ้างทำความสะอาดอาคาร และจ้างดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) รวม ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------

ไฟล์แนบ :