การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายแสงโย - ทวีการ

หลักสูตรที่จบ

การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง, เทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ, เทคนิคการติดตั้งจานดาวเทียมแบบ FIX

เบอร์โทรศัพท์

0814566354

อีเมล์

sangyotaweekan25110@gmail.com

ที่อยู๋

140/1ม.10 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

ประวัติ

นายแสงโย ทวีการ ที่อยู่ เลขที่ 140/1ม.10 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

จบแล้วไปทำอะไร

เปิดร้านติดตั้งจานดาวเทียม และรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า

ประสบความสำเร็จอย่างไร

จากการเรียนที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่สามารถนำเอาไปใช้งานได้จริง จึงได้นำเอาความรู้นั้นไปประกอบอาชีพ ปัจจุบันมีลูกค้าเข้ามารับบริการจำนวนมาก ทุกวัน ทั้งในสถานที่และนอกสถานที่สร้างรายได้เป็นอย่างดี และยังได้นำความรู้เผยแพร่แก่บุคคลที่สนใจอีกด้วย