ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายสุภพ - ปิงตา 16 ตุลาคม 2557 - 28 พฤศจิกายน 2544 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต
นายดำริห์ - เวียงเพิ่ม 16 ตุลาคม 2557 - 2 มีนาคม 2546 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต
นางนฤมล - คงไพบูลย์ 3 มีนาคม 2546 - 28 พฤศจิกายน 2547 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต
นายชาญยศ - ชินวุฒิสันต์ 29 พฤศจิกายน 2547 - 30 ตุลาคม 2552 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต
นายอิลหยัต - คชสวัสดิ์ 22 ตุลาคม 2552 - 27 ตุลาคม 2556 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต
นางสมพร - ศรีธูป 28 ตุลาคม 2556 - 28 พฤษภาคม 2557 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต
นางอารี - เตชะวันโต 29 พฤษภาคม 2557 - 15 ธันวาคม 2560 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต
นายประสงค์ - นาแพร่ 18 ธันวาคม 2560 - 30 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
นายปรีชา - แก้วเกื้อ 31 พฤษภาคม 2561 - 15 ธันวาคม 2562 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
นางสาวอาภากร - ว่องเขตกร 12 มีนาคม 2563 - 8 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแนงงาน 21 ภูเก็ต
นายเจษฎา - จันทร์อุไร 24 ธันวาคม 2564 - 25 ตุลาคม 2564 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
จ่าเอก ประยงค์ - บุญช่วย 2 พฤศจิกายน 2565 - 16 ตุลาคม 2565 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
นายชัยชนะ - เดชแพ 31 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต