การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
นายวิวัฒน์ - วงษ์ศรีอนันต์ - หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อปี พ.ศ. 2541
นายอภิชาติ - มั่นคง - หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ เมื่อปี พ.ศ. 2545