การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : รายการ “เกาะติด COVID-19” ช่วง “พลังชาวนรา รับมือ COVID-19”

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาส :
คลิปเสียงออกอากาศ รายการ “เกาะติด COVID-19” ช่วง “พลังชาวนรา รับมือ COVID-19” ทางสถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.นราธิวาส/สวท.สุไหงโก-ลก)
รายการออกอากาศสด ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00-16.30 น.