การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : รายงานพิเศษ : จังหวัดนราธิวาส เตรียมความพร้อมกำลังแรงงานฝีมือคุณภาพ พร้อมรับการเปิดประเทศ หวังฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส :
รายการ “ข่าวภาค 07.00”
ออกอากาศสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ประจำวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.49 น.
 
รายงานพิเศษ : จังหวัดนราธิวาส เตรียมความพร้อมกำลังแรงงานฝีมือคุณภาพ พร้อมรับการเปิดประเทศ หวังฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19